Ugrás a tartalomra

Települési Értéktár

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselo-testülete az 51/2013. (VI.17.) számú határozatával Települési Értéktár létrehozásáról döntött. A települési értékek azonosításával, a Települési Értéktár létrehozásával és annak gondozásával, valamint a Megyei Értéktárba történo megküldésével a Városi Könyvtárat bízta meg.

A Települési Értéktár a Nyírbátor területén fellelheto nemzeti értékek adatait tartalmazó gyujtemény lesz.

A munka elvégzését -a 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekrol és a hungarikumokról, valamint az ennek végrehajtására kiadott 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet- foglalja keretbe.

A törvény I. rész 1 § (1) bekezdése szerint nemzeti érték:
j) a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élovilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megorzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely
ja) hazai szempontból meghatározó jelentoségu, így nemzetünk - de legalább egy meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzonek és közismertnek fogad el,
jb) jelentosen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerosítéséhez.

A kormányrendelet 1. §- a szerint a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következok:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezogazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelozés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdokultúra;
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsodlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevo környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
d) ipari és muszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézmuipart, kézmuvességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és muszergyártás, muszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népmuvészet és népi kézmuvesség, néprajz, filmmuvészet, iparmuvészet, képzomuvészet, táncmuvészet és zenemuvészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedo értéku muemlékek és régészeti lelohelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
f) sport: a fizikai eronlét és a szellemi teljesítoképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadido eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszeruen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életmuvek és csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képzodmények vagy képzodménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képzodmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevo környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

A nemzeti értékek Települési Értéktárába történo felvétele:
A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelheto, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a Települési Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a Polgármesterhez címzett javaslatában.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevo adatait,
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját,
d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínusíto dokumentumokat, valamint
e) szakérto, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

A Polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a Települési Értéktárnak, amely a javaslatot megvizsgálja és dönt a Települési Értéktárba történo felvételrol vagy a felvétel elutasításáról.
A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékeket a Települési Értéktár továbbítja a Megyei Értéktárba.

A javaslatot a mellékelt javaslatminta szerint kell elkészíteni és elektronikus úton (titkarsag@nyirbator.hu) vagy postai út (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. A javaslattétel díjmentes.

 

Javaslatminta települési értéktárba történo felvételhez