Ugrás a tartalomra

A nyírbátori Városi Könyvtár Küldetésnyilatkozata

A nyírbátori Városi Könyvtár Küldetésnyilatkozata

 

 • A nyírbátori Városi Könyvtár Nyírbátor város kultúraközvetítő, információátadó közgyűjteménye. Feladatának tekinti a város és vonzáskörzete lakosai számára biztosítani a könyvtári szolgáltatásokat.
 • Hozzájárul az írni-olvasni tudás fejlesztéséhez, segíti a felnövekvő nemzedék olvasóvá nevelését, az oktatás különböző szintjein kielégíti a tanulók igényeit.
 • A lakosság számára biztosítani kívánja az életen át tartó tanulást, segítséget kíván nyújtani a közhasznú és egyéb információk megszerzéséhez, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséhez.    

 

Ezen célok megvalósulása érdekében:

 

 • Állományát gyűjtőkörének megfelelően folyamatosan gyarapítja, gondozza, feltárja.
 • Szolgáltatásait a felmerülő igényekhez igazítja.
 • Eszközeinek felhasználásával biztosítja a technika új vívmányainak elérhetőségét, segíti az ezen eszközök segítségével való tájékozódást.
 • A hagyományos könyvtári szolgáltatásokon túl, a dokumentumállomány számítógépes feltárásával, magasabb szintű tájékoztatást biztosít.
 • Szakmai fejlődésével elősegíti a szolgáltatások minőségének javítását.
 • Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését.
 • Részt vesz a könyvtárak közti dokumentum és információcserében.
 • Segíti a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését.
 • Teljesíti azon kötelezettségeit, melyet az 1997. évi CXL. törvény előír számára
 • Együttműködik a város oktatási és kulturális intézményeivel
 • 24 órás online tájékoztatást nyújt a könyvtár szolgáltatásairól, s ebben a formában is rendelkezésre bocsátja a könyvtár elektronikus katalógusát
 • A helytörténeti anyagát sokoldalúan feltárja az OPAC (online) katalógus segítségével